Osobni podaci koje će Korisnik priopćiti slanjem elektroničke pošte Voditelju obrade podataka na info@partnerservice.hr, bit će obrađeni pošteno i transparentno u zakonite svrhe i radi zaštite Vaše povjerljivosti i Vaših prava u skladu sa zakonodavstvom Zajednice o zaštiti osobnih podataka. podaci (EU Reg. 2016/679).

Obrada će se provoditi sa sljedećim svrhama i metodama:

Kontrolor podataka.

U skladu s navedenim zakonskim propisima, Voditelj obrade podataka je tvrtka Partner Service doo, Ulica Eugena Kvaternika, 6 Nin (HR) – e-mail: info@partnerservice.hr.

Svrha obrade.

Voditelj obrade obrađuje osobne podatke koje kupac priopći slanjem e-pošte na info adresu info@iniziativevenete.it, candidature@iniziativevenete.it, amministrazione@iniziativevenete.it (ime, prezime, e-mail, podaci sadržani u životopisu, ako postoji) isključivo u svrhe navedene u ovoj informativnoj obavijesti.

Svrhe obrade.

Svrhe obrade koju općenito provodi Voditelj obrade podataka mogu se sažeti kako slijedi

kako bismo odgovorili na sve zahtjeve za informacijama i/ili ponudama za posao od nositelja podataka.

za zahtjeve za informacijama ili potvrdu sudjelovanja

Kategorije dotičnih osobnih podataka.

Podaci koji se obrađuju bit će oni opisani u točki 2., koji su nužno potrebni za pružanje tražene usluge.

Primatelji ili moguće kategorije primatelja osobnih podataka.

Podaci kupca bit će priopćeni:

djelatnici i suradnici Voditelja obrade;

Podaci o kupcima neće se širiti.

Prijenos podataka.

Upravljanje i pohrana osobnih podataka odvijat će se na poslužiteljima koji se nalaze unutar Europske unije Voditelja obrade podataka i/ili imenovanih tvrtki trećih strana i neće se prenositi izvan teritorija Europske unije.

Razdoblje čuvanja podataka.

Voditelj obrade čuvat će osobne podatke koje je ispitanik dostavio u svrhu ponude posla najviše 24 mjeseca, kako bi procijenio prijavu za posao koju je poslao nositelj podataka i identificirao moguće mogućnosti zapošljavanja. U slučaju primitka poruke koja sadrži samo zahtjev za informacijama, Voditelj obrade će podatke koje je dostavio nositelj podataka zadržati onoliko vremena koliko je potrebno da mu se odgovori ili dovrši korespondencija.

Prava nositelja podataka.

Kao subjekt podataka, kupac ima sljedeća prava

Pravo na pristup svojim osobnim podacima (nakon što dobiju potvrdu da se njihovi podaci obrađuju od strane voditelja obrade);

pravo na ispravak i dopunu vlastitih podataka;

pravo na brisanje vlastitih podataka;

pravo na dobivanje ograničenja obrade osobnih podataka pod određenim uvjetima;

pravo na primanje osobnih podataka dostavljenih voditelju obrade u strukturiranom i uobičajeno korištenom formatu te na prijenos istih drugom voditelju obrade;

pravo na prigovor na obradu osobnih podataka ako postoje razlozi koji se odnose na njegovu osobnu situaciju;

pravo da ne budu podvrgnuti automatiziranom procesu donošenja odluka;

pravo na dobivanje obavijesti u slučaju ozbiljne povrede vaših podataka;

pravo na povlačenje suglasnosti za obradu u bilo kojem trenutku;

pravo podnošenja pritužbe nadzornom tijelu.

Navedena prava kupac može ostvariti slanjem priopćenja Voditelju obrade podataka na adrese navedene u članku 1).

Priroda pružanja podataka i posljedice odbijanja odgovora.

Priopćavanje podataka u gore navedene svrhe nije obavezno.